Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Undervisning
Rytmekons. Århus
Skolen for Rytmisk Mu-
sik og Bevægelse
Vestjydsk Musikkons.
Det Jydske Musikkons.
Gedved Statssem.
Kalundborg Musikskole
Unge Hjems Efterskole
Studier
Spillesteder/øverum
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

Vestjydsk Musikkonservatorium Vestjydsk Musikkonserva-torium i Esbjerg blev indrettet i en gammelt el-værk, med renoveret tur-binehal som fælles koncert sal.

Undervisningsfløjen er nybygning, og det var derfor muligt at lave en optimal lydisolation.

Også her blev der lavet specielle - iøvrigt meget elegante - variable akustikpaneler.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene