Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Undervisning
Studier
Spillesteder/øverum
Horsens Ny Teater
Bornholms Musikhus
Stars
Mono Århus
Øvelokaler
Øvecontaineren
Værket Toftlund
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

SPILLESTEDER

Indretning af et spillested for rytmisk musik, handler rent lydmæssigt bla. om:

  • Lydisolation. Rummet skal kunne klare et meget højt lydtryk, uden at genere naboer. Her er der ikke to situationer der ligner hinanden. Nogle steder er der tale om nybyggeri, andre steder indretning i eksisterende bygninger. Indretning i eksisisterende bygninger kræver som regel en lydisolationsmåling af eksisterende forhold før projektering kan begynde.

  • Rent akustisk skal lyden være klar og frekvensmæssigt afbalanceret. En kontrolleret lyd på scenen er en forudsætning, idet det er lyden her som forstærkes og sendes ud i lokalet. Der må ikke være generende reflektioner fra bagvæggen og den generelle efterklangstid skal være relativ kort (omkring 1 sek.). Frekvensmæssig må der ikke være områder som fremhæves specielt. Spec. skal man være opmærksom på, at den rytmiske musik har stort indhold af lavfrekvent lyd - som rummet skal være i stand til at "tumle" eller kontrollere.

  • Udover de lydmæssige forhold er der en række forhold som skal tages højde for. Der skal være gode tilkørselsforhold til scenen. Der skal afsættes plads i salen til mixerpult/lydtekniker. Ventilationen skal være i orden.......
    I 1991 udarbejdede Nils Bundgaard en lille pjece for statens musikråd "god lyd på dit spillested?" som kan give lidt overblik over problemfelterne.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene