Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Undervisning
Rytmekons. Århus
Skolen for Rytmisk Mu-
sik og Bevægelse
Vestjydsk Musikkons.
Det Jydske Musikkons.
Gedved Statssem.
Kalundborg Musikskole
Unge Hjems Efterskole
Studier
Spillesteder/øverum
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

UNDERVISNING

Indretning af musik-undervisningsrum tog fart, da den elektriske/rytmiske musik skulle integreres i de etablerede institutioner.

Lydisolering
Den rytmiske musik kræver meget kraftige bygnings-konstruktioner for ikke at genere i naborummet. Bygger man efter de krav der stilles i BR95, til lydisolation for undervisningsrum (60dB), vil man hurtig erfare, at det ikke er tilstrækkeligt. Spec. bassen går igennem. Skal man bygge undervisningsrum for rytmisk/elektrisk musik skal lydisolationen op i nærheden af 75-80dB for at brugerne ikke bliver generet i de tilstødende rum. Udover det generelle krav til lydisolation, er det afgørende at der stilles krav til lydisolationen i det lave frekvensområde, f.eks. 47dB v. 63 Hz. Sådanne forhold opnåes ikke alene med tunge konstruktioner imellem lokalerne - konstruktionerne skal være separerede de rigtige steder. Et meget anvendt princip er "rum i rummet" princippet, hvor de overflader man ser i det færdige rum ikke har hårde berøringsflader med den øvrige bygningskrop. Dette har været det grundlæggende princip i de byggerier vi har haft med at gøre. Det er vigtigt at man i byggeriet ikke overser de muligheder der ligger for lydtransmission via ventilationskanalsystemet, varmesystemet og fra kapelgennemføringer fra rum til rum. Et godt princip er her, at man har hovedforsyningen i gangareal, med stikledninger til de enkelte rum.

Rumakustik
Kravet til rumakustikken følger den musik der udøves. De akustiske instrumenter kræver, at rummet støtter instrumentet. Den elektriske musik har det bedst i relativt døde rum. Egentlig efterklang er det vanskeligt at opnå i mindre undervisningslokaler. Ofte bliver man mødt med kravet om variabel akustik. Variabel akustik kan og bliver lavet på mange forskellige måder. Fra simpel gardintræk (tungt stof - f.eks. Molton) til custom-designede vægpaneler, der har en reflekterende og en absorberende side. Enkelte steder er disse paneler lavet så de - i reflekterende position - er vinklet i forhold til modstående reflekterende flade. Der findes ikke nogen fælles vedtaget facitliste over efterklangstider i undervisningsrum. Samtidig er det på forhånd vanskeligt at forudsige hvordan et rum nøjagtig vil reagere rent akustisk (dog blevet bedre med bla. Odeon-simuleringsprogrammet). Ind imellem kommer man derfor ud for, at rummet skal fintunes efter at det er bygget. Et fælles krav til alle rummene er dog, at der ikke må være væsentlig forskel på klangtiden i de forskellige frekvensområder. Det normale er, at klangtiden stiger jo længere ned i frekvensområdet man kommer.

Indretning
Rent indretningsmæssigt kan man f.eks. samle de mest højtrøstede aktiviteter i samme sektion af bygningen og dermed sørge for, at de akustiske aktiviteter ikke bliver forstyrret. I de relativt få projekter - f.eks. Rytmisk Afd. Jydske Musikkonservatorium - hvor vi havde med planindretningen at gøre, lagde vi yderligere vægt på, at der skulle være fornuftige, hyggelige mv. områder, hvor man kan mødes og opholde sig, når der holdes pause eller evalueres. En intimitet i opholdsområdet der kræver en lydregulering af disse områder.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene