Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Undervisning
Rytmekons. Århus
Skolen for Rytmisk Mu-
sik og Bevægelse
Vestjydsk Musikkons.
Det Jydske Musikkons.
Gedved Statssem.
Kalundborg Musikskole
Unge Hjems Efterskole
Studier
Spillesteder/øverum
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

Kalundborg Musikskole
De 1600 kvm musikskole blev indrettet i en nedlagt fløj i en tidligere kommune skole.

Musikskolen indeholder mange typer rum fra koncert-lokale til små øverum.

Den rytmiske afdeling er lagt i den ene side af bygningen, en bygningssektion som er opprioriteret rent lydisole-ringsmæsigt.

Lofterne var her Troldtekt, og i enkelte rum - hvor der var tale om tilbygning - anvendte vi hulsten som vægabsorbenter.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene