Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Undervisning
Rytmekons. Århus
Skolen for Rytmisk Mu-
sik og Bevægelse
Vestjydsk Musikkons.
Det Jydske Musikkons.
Gedved Statssem.
Kalundborg Musikskole
Unge Hjems Efterskole
Studier
Spillesteder/øverum
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

Rytmekons
Det jydske Musikkonserva-torium Rytmekons i Århus var et af vore første større projekter indenfor undervisningsområdet.

Et byggemarked som ovenbo og en Ringgade som genbo krævede kraftige lydisole-ringskonstruktioner.

Et stort samlings- og musik lokale, 4-5 undervisningsrum og et mindre studie indeholdt projektet udover fællesområde og et mindre adm. kontor.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene