Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Undervisning
Rytmekons. Århus
Skolen for Rytmisk Mu-
sik og Bevægelse
Vestjydsk Musikkons.
Det Jydske Musikkons.
Gedved Statssem.
Kalundborg Musikskole
Unge Hjems Efterskole
Studier
Spillesteder/øverum
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

Unge Hjems Efterskole
De to musiklokaler på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg ved Århus er indrettet uden parallelle flader.

Loftet er skrånende, så heller ikke gulv og loft er parallelle.

De to undervisningslokaler har fælles væg, hvori der er lavet en vinduesåbning (dobbeltkonstruktion), således at de to rum kan bruges sammen, det ene som indspillerum og det andet som monitorrum.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene