Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Undervisning
Rytmekons. Århus
Skolen for Rytmisk Mu-
sik og Bevægelse
Vestjydsk Musikkons.
Det Jydske Musikkons.
Gedved Statssem.
Kalundborg Musikskole
Unge Hjems Efterskole
Studier
Spillesteder/øverum
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

Skolen for rytmisk musik og bevægelse, Silkeborg
En tidligere midtbyskole i 4 etager var udgangspunktet for indretningen af de 3.000 kvm. (incl. den kreative skole).

Det var begrænset hvad de eksisterende dæk kunne klare, og løsningen på den vertikale lydisolation blev derfor lette flydende dæk supperet med nedhængte lydisoleringslofter under det eksisterende dæk.

Som grundlæggende lydabsorbtion i lokalerne benyttede vi nedstroppede hulgips-system lofter, som vi - efter oplægning af extra absorbtion - fik til at virke som tiltænkt.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene