Forside

Om Studiedesign

Ydelser

Eksempler
Biografer
Palads Århus
Cinecity Århus
Bio City Ålborg
Bio City Hillerød
Kino Gudhjem
Metropol Ålborg
Empire
Scala Nykøbing
Ankerstjerne
Hjemmebiograf
Undervisning
Studier
Spillesteder/øverum
Bygningsakustik
5.1 rummet

Referencer

Kontakt

BIOGRAFINDRETNING

THX-godkendelse af nybyggede biografsale er i dag normen. Ikke alle nye sale THX-godkendes, men standarden er, at det tilstræbes, at alle nye sale lever op til kravene. Baggrundsstøjen må ikke overstige NC 30, salsakustikken skal leve op til en præcis lydgengivelse og lydtrykket skal være i orden, hvilket bla. opnås med THX-væg og korrekt placering af de godkendte højttalere.
Salen må ikke være for lang og man må ikke sidde for tæt på lærredet. En lang række forhold skal være indfriet for at salen lever op til THX-normerne. Men hertil skal lægges en række kvalitetskrav for at være med "helt fremme".

Der skal være god rækkeafstand (benplads), overkigget - i forhold til foransiddende - skal være så ingen har problemer med underteksteren, der skal være plads til de handikappede, pladser helt op af vægggene er ikke "god latin"! og det skal helst være muligt at parkere pop-bæger og soft-drink. Billedformaterne skal være optimerede ligesom projekteionsvinklen ikke må være for stor.

Ventilation, projektionsruder, podieopbygning, mulige absorbenttyper…der er mange store og små ting der skal løses i salen. I dag er det sjældent, at der kun bygges én ny sal. Multi-plex, hvor der typisk bygges 4-6 sale, med fælles foyer, osv. er normen. Der skal være det rigtige flow i den overordnede indretning, det rigtige antal kvm. til foyer, toiletter, post-mix, depot osv. Arbejdsgangen i den færdige indretning skal være rationel. Derfor er langt de fleste plex-er indrettet så det samme personale kan klare flere opgaver i perioder hvor der måske ikke er så mange kunder. Et stort sammenhængende operatørrum hvor én operatør vil være i stand til at servicere alle salene.

Opgraderingen af de danske biografsale tog fart i 1996, hvorCineCity, Århus åbnede 5 nye THX-godkendte sale - de første af slagsen i Danmark. Senere er CineCity udviddet med endnu fire THX-godkendte sale, og overtaget af Nordisk Film Biografer - for hvem vi er bygherrekonsulenter.

I mellemtiden var vi bla. på kursus hos THX - California - og bidrog i renovering og nybygning af en række biografsale, hvoraf nogle er omtalt her.

Se i øvrigt under "Om Ab Studiedesign" - Referencer.
Søgaard & Co. - Mere web for pengene